ورزشی (Board climbing city mahdishahr)

كوه پشتوانه و پشتيبان زمين است.زيرا به يمن وجود او زمين آرام مي يابد.و زير پاي آدميان استوار ميگرددپس صعود به كوه حضور شيرين در محضر پناهگاه انسان است.به كوه ميرويم تا به سهم خويش از نقش فرخنده او در تامين امنيت انساني سپاسگذار باشيم.

بر فراز كوه لبريز از همت و غيرتيم و در فرود از آن سرشار از تواضع و فروتني و اين فتوت نامه كوهنوردي ماست .

به اميد پيروزي روز افزون همه شما دوست

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۶ساعت 19:9  توسط کوهنورد  |